Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008061

OBCHODNÉ MENO: DM Advisory s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118079/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 4557/9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 50 763 865

DEŇ ZÁPISU: 09.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Vedenie účtovníctva

3. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

5. Finančný lízing

6. Faktoring a forfaiting

7. Administratívne služby

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Služby požičovní

10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Fotografické služby

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prípravné práce k realizácii stavby

22. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

23. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

24. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Mako, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 4557/9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 05.06.1973, Deň vzniku funkcie: 09.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Mako, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 4557/9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 05.06.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.02.2017 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1