Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008066

OBCHODNÉ MENO: Dúbravy Rezidencia, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53655/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 44 289 723

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. reklamné a marketingové služby,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Mitterpach, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 14.04.1989, Deň vzniku funkcie: 10.12.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Marek Kundrát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisová 799/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 02.01.1984, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Meno a priezvisko: Ing. Dominika Diačiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 18878/8D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 26.08.1991, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za Spoločnosť sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Za Spoločnosť sa konatelia podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu alebo k pečiatke Spoločnosti pripoja najmenej dva konatelia svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Realitné investičné Družstvo, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kýčerského 2965/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , IČO 50 982 851

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CORWIN j. s. a., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Mateja Korvína 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 53 317 556

Výška vkladu: 90 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 90 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.07.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadenho valného zhromaždenia zo dňa 25.9.2009.

3. Zmena obchodného mena z ARCHITECH GEOLÓGIA, s.r.o. na MACHANEK s. r. o.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2012.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2014.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1