Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008065

OBCHODNÉ MENO: DS-KOSTAV s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60306/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 36 810 363

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. usktučňovanie stavieb a ich zmien

2. činnosť stavbyvedúceho

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: László Jenő Zsoldos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Móra Ferenc utca 11. 4 em. 1 a., Názov obce: Mosonmagyaróvár, PSČ: 9200 , Štát: Maďarská republika , Dátum narodenia: 03.03.1968, Deň vzniku funkcie: 19.08.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: László Jenő Zsoldos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Móra Ferenc utca 11. 4 em. 1 a., Názov obce: Mosonmagyaróvár, PSČ: 9200 , Štát: Maďarská republika 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/238/2014-47 zo dňa 03.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť DS-KOSTAV s.r.o., Košická 37, 821 09 Bratislava, IČO: 36 810 363. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1