Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008062

OBCHODNÉ MENO: DM Partner, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60156/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 44 935 072

DEŇ ZÁPISU: 04.09.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. vedenie účtovníctva,

3. reklamné a marketingové služby,

4. finančný lízing,

5. faktoring a forfaiting,

6. administratívne služby,

7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

9. počítačové služby,

10. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

12. prenájom hnuteľných vecí,

13. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

14. prípravné práce k realizácii stavieb,

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

17. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

19. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

20. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Mako, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 4557/9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 05.06.1973, Deň vzniku funkcie: 10.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisuje samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pridá svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DM Advisory s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turnianska 4557/9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , IČO 50 763 865

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.08.2009 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2010.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2011.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1