Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008067

OBCHODNÉ MENO: E - RAN VÝŤAHY spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 107638/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 2/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 50 056 531

DEŇ ZÁPISU: 27.11.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Výkon činnosti stavbyvedúceho

4. Výkon činnosti stavebného dozoru

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Administratívne služby

13. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Demjanovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 1141/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 19.10.1977, Deň vzniku funkcie: 27.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Erik Pavlis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Juhom 3456/25, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 21.07.1976, Deň vzniku funkcie: 27.11.2015

Meno a priezvisko: Michal Pomšár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 4603/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 25.08.1987, Deň vzniku funkcie: 27.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Igor Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelárska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 03.03.1960, Deň vzniku funkcie: 27.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konateľia spoločne tak, že jedným z konateľov je Ing. Andrej Demjanovič alebo Ing. Erik Pavlis a druhým z konateľov je Ing. Igor Buday alebo Michal Pomšár.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Demjanovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 1141/26, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 19.10.1977

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Erik Pavlis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Juhom 3456/25, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 21.07.1976

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Michal Pomšár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 4603/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 25.08.1987

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Včelárska 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 03.03.1960

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.07.2015 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1