Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008058

OBCHODNÉ MENO: dictator s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 97569/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 47 574 046

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. prenájom hnuteľných vecí

6. počítačové služby

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. vydavateľská činnosť

9. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

10. administratívne služby

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

13. vedenie účtovníctva

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. prieskum trhu a verejnej mienky

17. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. faktoring a forfaiting

19. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb

21. čistiace a upratovacie služby

22. kuriérske služby

23. donášková služba

24. fotografické služby

25. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

26. poskytovanie služieb informátora

27. verejné obstarávanie

28. vyučovanie v odbore umenia - dizajn

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Krajčovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 10.03.1968, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Krajčovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 10.03.1968

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: JOURNAL s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sibírska 55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 47 401 087

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.11.2013 a a dodatkom č. 1 zakladateľskej listine zo dňa 10.2.2014 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1