Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008055

OBCHODNÉ MENO: DAUMA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52672/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 24, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 44 169 922

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovnie stavieb a ich zmien,

2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

3. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

4. prípravné práce k realizácii stavby,

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

11. vedenie účtovníctva,

12. administratívne služby,

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

14. masérske služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 22.06.1982, Deň vzniku funkcie: 30.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 22.06.1982

Výška vkladu: 6 972,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 972,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 30.4.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2012, zmena obchodného mena na DAUMA s.r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka z 05.10.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1