Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008049

OBCHODNÉ MENO: CULLINAN SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80626/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 1638/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 46 606 980

DEŇ ZÁPISU: 03.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

7. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Michal Krejcar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karla Křížka 816, Názov obce: Praha, PSČ: 190 14 , Dátum narodenia: 12.02.1965, Deň vzniku funkcie: 09.04.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak je v spoločnosti len jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Michal Krejcar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karla Křížka 846, Názov obce: Praha, PSČ: 19014 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 12.02.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1