Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008031

OBCHODNÉ MENO: Busta.sk s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 96033/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 184, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 

IČO: 47 606 282

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. reklamné a marketingové služby

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. administratívne služby

7. počítačové služby

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát

10. faktoring a forfaiting

11. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

12. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. prípravné práce k realizácii stavby

15. vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. art. Slavomír Gibej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2131/184, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 02.05.1969, Deň vzniku funkcie: 10.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. art. Slavomír Gibej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2131/184, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 02.05.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.11.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1