Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008028

OBCHODNÉ MENO: BRANTON s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55701/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 14 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 

IČO: 44 500 670

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prenájom motorových vozidiel,

3. prenájom športových potrieb a zariadení,

4. reklamné a marketingové služby,

5. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

9. automatizované spracovanie dát,

10. poskytovanie softvéru- predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

11. prenájom výpočtovej techniky,

12. skladovanie,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anton Štupák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 13.02.1944, Deň vzniku funkcie: 03.12.2008

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Melioris, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná 322/1, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 22.04.1975, Deň vzniku funkcie: 23.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú vo všetkých právnych veciach spoločnosti obidvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Štupák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 14, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 13.02.1944

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Melioris, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stredná 322/1, Názov obce: Zálesie, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 22.04.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 14.8.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1