Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008038

OBCHODNÉ MENO: CENTRAL EUROPE INVESTMENT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46060/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 10 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

IČO: 36 780 251

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná propagačná činnosť,

5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

6. ekonomické poradenstvo,

7. personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu,

8. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

9. obstarávanie služieb spojený so správou nehnuteľností,

10. prevádzkovanie garáži alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Milan Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 18.12.1963, Deň vzniku funkcie: 22.05.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom ak je za konateľa ustanovený Ing. Milan Pavlík, musí byť jedným z konajúcich konateľov Ing. Milan Pavlík.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 18.12.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Frimmelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 29.07.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.4.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromažedenia zo dňa 01.07.2008.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2011.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 16.05.2012.

5. Dňa 21.05.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 32CbR/258/2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1