Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008033

OBCHODNÉ MENO: Caparol Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10510/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 15/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 35 684 992

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu,

2. Prenájom hnuteľných vecí

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Krška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nové záhrady VI 18990/2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 14.06.1973, Deň vzniku funkcie: 15.07.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Michal Vagenknecht, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybářská 2283, Názov obce: Nymburk, PSČ: 28802 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.02.1978, Deň vzniku funkcie: 17.12.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť spoločne s konateľom. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že prokurista k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie, že ide o prokuristu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DAW SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Roßdörfer Straße 50, Názov obce: Ober-Ramstadt, PSČ: 643 72 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 88725

Výška vkladu: 33 194,000000 EUR, Rozsah splatenia: 33 194,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 194,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 288/95, 262/95 napísanej dňa 19.12.1995 notárom JUDr. Ivanom Macákom a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 25/96, Nz 21/96, napísanej dňa 5.2.1996 notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 17434

2. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.1996. Stary spis: S.r.o. 17434

3. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.1998, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 283/00, Nz 276/00 spísanej dňa 17.4.2000 notárom Ivanom Macákom.

4. Notárska zápisnica č.N 163/04,NZ 19341/04 zo dňa 5.3.2004.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.04.2011.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.11.2012.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2015.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2016.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.06.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1