Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008027

OBCHODNÉ MENO: BRANISA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 133717/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 5, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 

IČO: 52 127 915

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

2. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

3. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Braniša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdia 5062/14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 13.10.1985, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Braniša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drozdia 5062/14, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 13.10.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1