Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008021

OBCHODNÉ MENO: BioRemiz s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 102080/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Riviére 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 47 999 926

DEŇ ZÁPISU: 23.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. Poskytovanie služieb v lesníctve (a poľovníctve)

4. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. Výroba kŕmnych zmesí

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla

13. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

14. Prevádzka malých plavidiel

15. Prenájom hnuteľných vecí (strojov a zariadení)

16. Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Administratívne služby

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

21. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

23. Fotografické služby

24. Vydavateľská činnosť

25. Poradenstvo a príprava projektov z fondov a grantov v rozsahu voľnej živnosti

26. Technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov z fondov a grantov v rozsahu voľnej živnosti

27. Poskytovanie služieb v rybárstve

28. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

29. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

30. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

31. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

32. Informačná činnosť

33. verejné obstarávanie

34. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

36. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Tomáš Kušík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľký Lél 819, Názov obce: Zlatná na Ostrove, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 03.01.1977, Deň vzniku funkcie: 19.12.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti v celom rozsahu samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Riviére 7/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , IČO 31 771 815

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 03.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1