Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008020

OBCHODNÉ MENO: BinaryQuasar s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 151947/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1055/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 53 705 432

DEŇ ZÁPISU: 20.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Administratívne služby

5. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. Výroba nápojov

7. Textilná výroba

8. Odevná výroba

9. Výroba bižutérie a suvenírov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Kuriérske služby

16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

17. Verejné obstarávanie

18. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

19. Vedenie účtovníctva

20. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

21. investičné služby a investičné činnosti - obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS podľa § 54 ods. 3 písm. d) zák.č. 566/2001 o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oliver Kanát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 1547/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 08.06.1997, Deň vzniku funkcie: 20.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oliver Kanát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 1547/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 08.06.1997

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.04.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1