Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008022

OBCHODNÉ MENO: BM Finance, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 112701/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 

IČO: 50 413 066

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. Sťahovacie služby

5. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

6. Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave

7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Vydavateľská činnosť

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

14. Vedenie účtovníctva

15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov

16. Reklamné a marketingové služby

17. Prieskum trhu a verejnej mienky

18. Dizajnérske činnosti

19. Fotografické služby

20. Služby požičovní

21. Prenájom hnuteľných vecí

22. Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá

23. Administratívne služby

24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. Dopravná zdravotná služba

26. Poskytovanie sociálnych služieb

27. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

28. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

29. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

30. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

31. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

32. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

33. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

34. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore doplnkového dôchodkového sporenia

35. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore kapitálového trhu

36. Vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia

37. Prevádzkovanie taxislužby s počtom vozidiel 1 (jeden)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Buzinkai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 09.05.1976, Deň vzniku funkcie: 12.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie vykoná konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a pečiatku spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Richard Buzinkai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doležalova 3424/15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 04 , Dátum narodenia: 09.05.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 20.06.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1