Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008023

OBCHODNÉ MENO: BOLID, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6454/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 31 366 384

DEŇ ZÁPISU: 31.01.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. - inžinierska a dodávateľská činnosť v stavebníctve,

3. - konzultačná a poradenská činnosť v stavebníctve,

4. - sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve,

5. - nákup a predaj motorových vozidiel,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Lichtner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baltská 5, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 13.04.1947

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Lichtner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baltská 5, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 13.04.1947

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.9.1993 v zmysle ustanovení § 57, § 105 a nasl. Z.č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13228

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.1996, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 271/96, Nz 262/96 napísanej dňa 08.08.1996 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: S.r.o. 13228

3. Notárska zápisnica N 534/98, Nz 531/98 zo dňa 16.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a dodatok k spoločenskej zmluve v súlade so Zák.č. 11/1998 Zb.

4. Dňa 2.12.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 47CbR/316/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1