Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008008

OBCHODNÉ MENO: AUTOSERVIS HAPPY s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 104997/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lachova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03 

IČO: 48 206 733

DEŇ ZÁPISU: 02.07.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

3. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

4. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

5. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

7. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

8. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Vykonávanie odťahovej služby

19. Sťahovacie služby

20. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

21. Kuriérske služby

22. Prevádzka malých plavidiel

23. Preprava zbraní a streliva

24. Skladovanie

25. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

26. Počítačové služby

27. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Finančný leasing

29. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

30. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

31. Faktoring a forfaiting

32. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

33. Prenájom hnuteľných vecí

34. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

35. Administratívne služby

36. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

37. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

38. Prevádzkovanie strelnice

39. Čistiace a upratovacie služby

40. Reklamné a marketingové služby

41. Prieskum trhu a verejnej mienky

42. Prevádzkovanie verejných WC

43. Poskytovanie služieb informátora

44. Služby požičovní

45. Nástrojárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Chalama, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 26, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 04.02.1981, Deň vzniku funkcie: 02.07.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Chalama, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rumančeková 26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 04.02.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.6.2015 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1