Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008015

OBCHODNÉ MENO: beluga s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48468/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 43 786 740

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenstvo v oblasti obchodu, výroby, služieb a marketingu v rozsahu voľnej živnosti,

2. poradenská činnosť v oblasti softwaru, počítačov, informačnej techniky a obchodných procesov,

3. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. činnosť účtovných poradcov,

6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním informácií,

11. automatizované spracovanie dát,

12. zhotovovanie www stránok,

13. grafické práce na počítači podľa predlohy,

14. grafická úprava tlače podľa predlohy,

15. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

16. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

17. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

18. obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností,

19. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

20. technicko-organizačné zabezpečenie konferencií, seminárov, kurzov v rozsahu voľnej živnosti,

21. spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

22. poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

23. technicko organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

24. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

25. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Filko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budyšínska 38/95, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 29.10.1980, Deň vzniku funkcie: 13.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.08.1964

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.10.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1