Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008014

OBCHODNÉ MENO: BELDYSLOVA SPEDITION, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37158/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 66, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 949 899

DEŇ ZÁPISU: 11.08.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

4. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. ekonomické a organizačné poradenstvo,

9. poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

11. reklamná a propagačná činnosť,

12. administratívne práce,

13. organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

14. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,

15. skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,

16. manipulácia s tovarom,

17. prenájom motorových vozidiel,

18. vnútroštátna nákladná cestná doprava,

19. medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eddy Van Dyck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burgemeester Brosensstraat 2, Názov obce: Hoogstraten, PSČ: 2320 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 29.10.1951, Deň vzniku funkcie: 10.12.2008

Meno a priezvisko: Paul Van Loon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Desmedtstraat 43, Názov obce: Hoogstraten, PSČ: 2322 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 20.02.1955, Deň vzniku funkcie: 10.12.2008

Meno a priezvisko: Dirk Van Dyck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wereldakker 18, Názov obce: Hoogstraten, PSČ: 2320 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 04.11.1976, Deň vzniku funkcie: 09.11.2015

Meno a priezvisko: Jef Henk Yvonne Van Loon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapeldreef 10, Názov obce: Minderhout, PSČ: 2322 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 03.11.1979, Deň vzniku funkcie: 18.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a spoločnosť navonok zastupuje každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému alebo opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Dries Alfons Vantoortelboom, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ríbezľová 8340/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 18.01.1972, Deň vzniku funkcie: 09.04.2021

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná tak, že obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eddy van Dyck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Burgemeester Brosensstraat 2, Názov obce: Hoogstraten, PSČ: 2320 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 29.10.1951

Výška vkladu: 5 244,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 244,000000 EUR

Meno a priezvisko: Paul van Loon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ríbezľová 8340/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 20.02.1955

Výška vkladu: 5 243,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 243,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dirk Van Dyck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ríbezľová 8340/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 04.11.1976

Výška vkladu: 23 602,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 23 602,000000 EUR

Meno a priezvisko: Carl Van Dyck, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hinneboomstraat 32, Názov obce: Hoogstraten, PSČ: 2320 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 22.09.1974

Výška vkladu: 23 602,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 23 602,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jef Van Loon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kapeldreef 10, Názov obce: Hoogstraten, PSČ: 2322 , Štát: Belgické kráľovstvo , Dátum narodenia: 03.11.1979

Výška vkladu: 47 205,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 47 205,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   104 896,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   104 896,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.07.2005 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.12.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2009.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2010.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.11.2015.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2015.

8. Zápisnica z riadneho valného zhromaženia zo dňa 18.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1