Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008010

OBCHODNÉ MENO: BAMIL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41888/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 20 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 

IČO: 36 664 081

DEŇ ZÁPISU: 12.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

8. administratívne služby,

9. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

10. organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

11. upratovacie služby,

12. vyučovanie v odbore umenia - hudba - hra na lesnom rohu,

13. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

14. technické práce súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, kolorovanie, špeciálne efekty),

15. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

16. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

17. prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a demolačné práce bez použitia výbušnín,

18. maliarske, natieračské práce a tapetovanie,

19. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

20. osobná cestná motorová doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Baďo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 03.07.1962, Deň vzniku funkcie: 12.08.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k nadpísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Milan Baďo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 03.07.1962

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.07.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1