Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008012

OBCHODNÉ MENO: BBC 3, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 132672/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 52 030 636

DEŇ ZÁPISU: 16.11.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

5. Čistiace a upratovacie služby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

11. Prenájom hnutelných vecí

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Administratívne služby

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IT asset holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1