Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008011

OBCHODNÉ MENO: Barono s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 149866/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 31, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 46 923 284

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

3. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

4. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

10. Počítačové služby

11. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Administratívne služby

13. Reklamné a marketingové služby

14. Fotografické služby

15. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

16. Konštruktérske práce v oblasti strojárstva

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Maroš Žilinčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 4105/31, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 23.06.1991, Deň vzniku funkcie: 21.12.2015

Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Žilinčan, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10152/12, Názov obce: Bratislava-mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , Dátum narodenia: 09.11.1989, Deň vzniku funkcie: 10.08.2017

Meno a priezvisko: Ing. Marius Žilinčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 1260/21, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 06.03.1966, Deň vzniku funkcie: 13.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje v mene Spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marius Žilinčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Benku 1260/21, Názov obce: Slovenský Grob, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 06.03.1966

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Jakub Žilinčan, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malokrasňanská 10152/12, Názov obce: Bratislava-mestská časť Rača, PSČ: 831 54 , Dátum narodenia: 09.11.1989

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Maroš Žilinčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 4105/31, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 23.06.1991

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1