Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007996

OBCHODNÉ MENO: ALBERO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46810/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 36 801 216

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod,

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod,

4. montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. mediálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

10. činnosť účtovných poradcov,

11. vedenie účtovníctva,

12. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

13. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

14. marketingová činnosť,

15. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

16. organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

17. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

18. administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,

19. obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností,

20. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojený s prenájmom,

21. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Starec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3961/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 20.04.1972, Deň vzniku funkcie: 05.07.2007

Meno a priezvisko: Ing. Anton Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevská 8378/3, Názov obce: Bratislava - Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971, Deň vzniku funkcie: 05.07.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevská 8378/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Starec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 20.04.1972

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.06.2007

2. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2007 o rozšírení predmetu podnikania a zmene sídla.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1