Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008001

OBCHODNÉ MENO: AMM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46615/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 12/1157, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 

IČO: 36 795 437

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť ekonomického a účtovného poradcu,

2. vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,

3. automatizované spracovanie dát,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. sprostredkovateľská činnosť - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

6. prieskum trhu,

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti,

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,

9. organizácia lektorskej, vzdelávacej a školiacej činnosti,

10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom hnuteľných vecí,

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

13. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alena Martinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 12/1157, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.07.1960, Deň vzniku funkcie: 23.06.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alena Martinková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 12/1157, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.07.1960

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Milan Martinka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Topoľová 12/1157, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 07.04.1955

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 30.4.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2010

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.02.2012 - rozšírenie predmetov činnosti.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1