Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008003

OBCHODNÉ MENO: arch real, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26906/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 10/B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 

IČO: 35 839 562

DEŇ ZÁPISU: 25.06.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

2. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností,

5. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

6. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

9. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

10. obstarávanie obchodu a služieb spojených s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti,

11. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Rút Venge, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 10/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 26.01.1976, Deň vzniku funkcie: 25.06.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Rút Venge, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 10/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 26.01.1976

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 493/02 Nz 466/02 napísanej dňa 30.5.2002 not. kandidátom JUDr. Jančatovou notára JUDr. Macáka v zmysle ust. § 57 ods. 3, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.6.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla zo dňa 19.11.2009.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.01.2012

5. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla spoločnosti zo dňa 10.01.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1