Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007992

OBCHODNÉ MENO: 3G Production, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 90820/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Majera 9/8357, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 

IČO: 47 341 581

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

4. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Galambošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Majera 9/8357, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 21.08.1969, Deň vzniku funkcie: 26.07.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Galambošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Majera 9/8357, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 21.08.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.06.2013 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1