Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008240

OBCHODNÉ MENO: SLÁVIČIE ÚDOLIE BUSINESS RESIDENCE a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6418/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slávičie údolie 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 50 368 010

DEŇ ZÁPISU: 13.07.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Skladovanie

12. Počítačové služby

13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Administratívne služby

15. Vedenie účtovníctva

16. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Lysina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 13.07.1985, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Fuňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šúrska 2254/32B, Názov obce: Modra, PSČ: 900 01 , Dátum narodenia: 10.11.1967, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. JUDr. Rastislav Roško, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské nám. 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 09.03.1980, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menu a funkcii podpisujúca osoba pripojí svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Barbora Balunová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 07.05.1985, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Martina Lysinová, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 3431/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 29.01.1985, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Lukáš Bielovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 26.12.1982, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné. Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v zmysle stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1390/2017, Nz 30020/2017, NCRls 30667/2017 zo dňa 31.08.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1