Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008263

OBCHODNÉ MENO: TAM Properties ZA a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6506/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 47 181 524

DEŇ ZÁPISU: 06.06.2013

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. predaj nehnuteľností

3. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností

5. správa nehnuteľností

6. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností

7. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností

8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Andrej Lehocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová 423/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Jarovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 11.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.08.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Juraj Udržal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zuzany Chalupovej 4018/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 13.10.1982, Deň vzniku funkcie: 01.08.2020

Meno a priezvisko: Ing. Martin Medveď, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rubínová 12755/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.04.1977, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Ďuriančik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Blaha 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 31.05.1975, Deň vzniku funkcie: 22.10.2018

Meno a priezvisko: Ing. Michal Májek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Frankovská 14178/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 24.05.1984, Deň vzniku funkcie: 22.10.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Prokopec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pivničná 1321/40, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 04.03.1976, Deň vzniku funkcie: 22.10.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. - Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Realitnýfond o.p.f., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , IČO 35 742 968

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 66 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.05.2013 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.07.2013

3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2017.

4. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.06.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1