Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008090

OBCHODNÉ MENO: FORESPO REALITY 10 a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6509/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 50 654 799

DEŇ ZÁPISU: 22.12.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva

2. predaj nehnuteľností

3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 30.07.1970, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Kokavec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na vyhliadke 27, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 24.05.1975, Deň vzniku funkcie: 15.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedákova 4, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 28.05.1972, Deň vzniku funkcie: 16.06.2018

Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 21.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Matej Godál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 19.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   205 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   205 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 41 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 14.12.2016 do notárskej zápisnice N 1039/2016, Nz 57627/2016, NCRls 58609/2016 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1