Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008136

OBCHODNÉ MENO: LAMA SK a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7508/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 36 651 311

DEŇ ZÁPISU: 11.07.2006

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

2. odborná príprava osôb a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a) až d) zákona č. 473/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. správa bytového, alebo nebytového fondu

6. údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu upratovacích a čistiacich prác

7. čistiace a upratovacie služby

8. poskytovanie služieb informátora

9. prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu podľa § 4, ods. 1 písm. a) až g) zákona číslo 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

10. poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja

11. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

15. prípravné práce k realizácii stavby

16. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. prenájom hnuteľných vecí

19. reklamné a marketingové služby

20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)

22. Prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti

23. Spracovanie bankoviek a mincí podľa § 17f zák. č. 566/1992 Zb. v platnom znení

24. Vedenie účtovníctva

25. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

26. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

27. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

28. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

29. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

30. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

31. Kuriérske služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Tomáš Feješ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 657, Názov obce: Jelenec, PSČ: 951 73 , Dátum narodenia: 18.10.1990, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva, samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dagmar Kapusníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný koniec 766, Názov obce: Jelenec, PSČ: 951 73 , Dátum narodenia: 29.07.1978, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Miroslav Porubský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slamková 1338/23, Názov obce: Mojmírovce, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 01.01.1978, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Zuzana Brandejsová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 365/8, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 20.05.1967, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: JUDr. Boris Reken, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 11.06.1975

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   100 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Na akcie vydané spoločnosťou sa vzťahuje obmedzenie ich prevoditeľnosti, ktoré sa viaže na vopred udelený súhlas valného zhromaždenia spoločnosti na prevod.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.2006 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.02.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2009.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2010. Zmena obchodného mena z P.O.S. Security, s.r.o. na LAMA SK s.r.o.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2010.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.10.2012.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2014.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1