Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008168

OBCHODNÉ MENO: Mýtna RE, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7143/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 53 074 998

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2020

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

3. Čistiace a upratovacie služby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martin Naništa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šibeničný vrch 13, Názov obce: Nová Baňa, PSČ: 968 01 , Dátum narodenia: 26.04.1980, Deň vzniku funkcie: 23.12.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Monika Kazimírová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bežecká 30, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 08 , Dátum narodenia: 10.04.1975, Deň vzniku funkcie: 06.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Bielenisku 4834/20, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 29.06.1975, Deň vzniku funkcie: 22.05.2020

Meno a priezvisko: Peter Janiga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smolenická 3048/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 03.10.1984, Deň vzniku funkcie: 23.11.2022

Meno a priezvisko: Peter Staš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedinova 1114/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 10.02.1988, Deň vzniku funkcie: 23.11.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: HEDAK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 35 769 971

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 420 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 420 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 420 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 442 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  10 000,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1