Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008198

OBCHODNÉ MENO: PR a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6745/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 51 421 704

DEŇ ZÁPISU: 06.03.2018

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Marek Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4312/50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 08.04.1988, Deň vzniku funkcie: 15.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Predseda predstavenstva koná za spoločnosť samostatne. V písomnom konaní za spoločnosť predseda predstavenstva koná za spoločnosť tak, že pripojí svoj vlastnoručný podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.03.1984, Deň vzniku funkcie: 06.03.2018

Meno a priezvisko: JUDr. Mag. Marek Hanúsek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 02.04.1973, Deň vzniku funkcie: 06.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. Peter Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 03.03.1961, Deň vzniku funkcie: 15.02.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1