Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007994

OBCHODNÉ MENO: Active SportPark Jarovce, a. s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6729/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 51 403 439

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2018

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. prenájom hnuteľných vecí

9. administratívne služby

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. stavebné cenárstvo

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Martin Hurta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 26, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.06.1984, Deň vzniku funkcie: 10.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Hurta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 26, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.06.1984

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 13.01.2023

Vstup do likvidácie - popis: dňom zápisu likvidátora do obchodného registra

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Hurta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Mudroňa 26, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 02.06.1984, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.1.2018 v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1