Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008054

OBCHODNÉ MENO: DATAROAD, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6505/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 35 775 939

DEŇ ZÁPISU: 27.10.1999

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. automatizované spracovanie dát

2. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

3. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií

4. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod

5. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

7. reklamná činnosť

8. prenájom hardware

9. školiaca činnosť v oblasti informačných technológií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Schingler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavova 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 12.04.1963, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje meno, priezvisko a svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavel Malatinec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liesková ulica 15379/12, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05 , Dátum narodenia: 05.08.1974, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Meno a priezvisko: Zdenko Kastler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Alexyho 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 04.12.1975, Deň vzniku funkcie: 01.01.2017

Meno a priezvisko: Marek Osvald, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hlinách 32, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 05.11.1988, Deň vzniku funkcie: 10.10.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len po predchádzajúcom súhlase valného zhromaždenia spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 18.8.1999 a dodatkom k nej zo dňa 20.10.1999, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1999, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11. 1999

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.12.2001. Dodatok č. 3 zo dňa 7.11.2001 k spoločenskej zmluve.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.9.2007.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1