Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008225

OBCHODNÉ MENO: Salamandra Resort, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4373/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 43 892 418

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - lyžovanie

2. oprava a servis športových potrieb a náradia

3. požičovňa športového ošatenia

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. automatizované spracovanie údajov,

9. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

10. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

11. administratívne služby,

12. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

13. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

14. prevádzkovanie športových zariadení,

15. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,

16. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

17. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

18. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

19. prevádzkovanie čistiarne a práčovne,

20. zasnežovanie lyžiarskych tratí,

21. požičiavanie športových potrieb,

22. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

23. služby súvisiace so skrášľovaním tela,

24. organizovanie a zabezpečovanie kurzov, školení, seminárov,

25. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí,

26. prevádzkovanie odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

27. prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe,

28. prevádzkovanie technickej služby,

29. prevádzkovanie vlastnej ochrany,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Kubaľa, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skuteckého 15614/25, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 19.02.1987, Deň vzniku funkcie: 10.12.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Lucia Krasnohorská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapkova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 05.01.1976, Deň vzniku funkcie: 10.12.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia konať a podpisovať vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spolu.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Adam Jašek, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.05.1991, Deň vzniku funkcie: 14.05.2020

Meno a priezvisko: Pavol Záhymský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravka 5801, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 26.04.1973, Deň vzniku funkcie: 14.05.2020

Meno a priezvisko: Ing. Július Strapek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2196/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 28.11.1972, Deň vzniku funkcie: 10.12.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Prime Tourist Resorts, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 44 769 172

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 544/2007, Nz 53112/2007 zo dňa 7.12.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Notárska zápisnica N 274/2008, Nz 24389/2008 zo dňa 09.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Obchodné meno spoločnosti sa mení z WERCOUR, a. s. na Salamandra Resort, a. s.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.11.2008.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 878/2008, Nz 52411/2008, NCRls 51932/2008 zo dňa 27.11.2008.

5. Notárska zápisnica N 482/2008, NZ 28617/2008, NCRls 28320/2008 zo dňa 3.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 2.7.2008.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.03.2009.

7. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 34/2010 Nz 4549/2010 zo dňa 11.02.2010.

8. Notárska zápisnica N 334/2010, Nz 37950/2010 zo dňa 18.10.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.

9. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 541/2012, Nz 28029/2012 dňa 06.08.2012. Rozšírenie predmetu podnikania.

10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.12.2013.

11. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 25.01.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1