Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008124

OBCHODNÉ MENO: J O L L Y J O K E R , a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2973/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 833 72 

IČO: 00 685 810

DEŇ ZÁPISU: 20.11.1990

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením),

2. montáž ochranných mreží,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

5. veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok,

6. montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení,

7. mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe,

8. montáž mreží, brán, automatických a mechanických dverí najviac s dvojbodovým uzamykaním z jedného miesta,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Štefík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 11301/11B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.03.1949, Deň vzniku funkcie: 01.07.2002

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Štefík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenová 3055/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 31.03.1981, Deň vzniku funkcie: 30.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne, a to tak, že ku napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Mária Kadlecová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 1079/72, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 12.08.1972, Deň vzniku funkcie: 30.05.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Štefíková - predseda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozvodná 11301/11B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 02.03.1953, Deň vzniku funkcie: 22.04.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Semančíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 07.07.1971, Deň vzniku funkcie: 25.10.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   109 560,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   109 560,000000 EUR

AKCIE

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

Počet: 150 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.11.1990 podľa 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Hospl. zák. Stary spis: S.r.o. 406 Spoločenská zmluva zo dňa 19.2.1990 prispôsobená Obchodnému zákonníku spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1992. Stary spis: S.r.o. 406 Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. ŽO 27231/1993/Bá zo dňa 9.11.1993 vydaný Obvodným úradom Bratislava III. Stary spis: S.r.o. 406 Dodatok č. 2 zo dňa 17.4.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanovením Zák. č. 11/98 Z.z. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.9.2001. Notárska zápisnica č. Nz 254/2002 zo dňa 30.5.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníkov spoločnosti JOLLY JOKER, spol. s r.o. o zvýšené základného imania v zmysle ust. § 144 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z. a o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť ku dňu 1.7.2002 v súlade s ust. § 69b vyššie citovaného zákona a stanovy. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2002, na ktorom bol menovaný predseda dozornej rady a na ktorom prebehla voľba členov predstavenstva a voľba predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti. Prevoditeľnosť akcií obmedzená na súhlas predstavenstva spoločnosti.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 326/2006, Nz 23324/2006.

3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2010 vo forme notárskej zápisnice N 66/2010, Nz 12665/2010.

4. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1