Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005312

OBCHODNÉ MENO: TRIPPL BONUS k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 10134/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sústružnícka 1, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 47 429 208

DEŇ ZÁPISU: 11.10.2013

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

3. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Počítačové služby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Administratívne služby

10. Reklamné a marketingové služby

11. Prieskum trhu

12. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

13. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov

18. Poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň

19. Prevádzkovanie a prenájom internetových kioskov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: Trippla Bónusz Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brunszvik út. 45/A, Názov obce: Martonvásár, PSČ: 2462 , Štát: Maďarsko , IČO 13-09-104255, Deň vzniku funkcie: 11.10.2013

Zástupca

Meno a priezvisko: Tamás Barta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liget út 7, Názov obce: Rákócziújfalu, PSČ: 5084 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 03.11.1977, Deň vzniku funkcie: 11.10.2013

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: Trippla Bónusz Kft., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brunszvik út. 45/A, Názov obce: Martonvásár, PSČ: 2462 , Štát: Maďarsko 

Komanditisti

Meno a priezvisko: Tamás Barta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liget út 7, Názov obce: Rákócziújfalu, PSČ: 5084 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   250,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.10.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.08.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z rokovania spoločníkov zo dňa 25.03.2014.

3. Zápisnica z zhromaždenia spoločníkov 26.08. 2014.

4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 21.08.2015.

5. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 14.04.2022 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: TRIPPL BONUS k.s. so sídlom: Sústružnícka 1, 945 01 Komárno, IČO: 47 429 208, pod sp. zn. 29CbR 11/2022.

6. OS Nitra uznesením č.k. 29CbR 11/2022-38 zo dňa 20.09.2022, právoplatným dňa 22.10.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti : TRIPPL BONUS k. s. so sídlom: Sústružnícka 1, 945 01 Komárno, IČO: 47 429 208.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1