Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005310

OBCHODNÉ MENO: TPP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30553/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Andreja Hlinku 4714/66A, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 46 462 279

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miroslav Galovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Václavská 426/12, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.11.1958, Deň vzniku funkcie: 28.12.2011

Meno a priezvisko: Peter Zifčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 167, Názov obce: Rybany, PSČ: 956 36 , Dátum narodenia: 22.03.1972, Deň vzniku funkcie: 28.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Galovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Václavská 426/12, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 30.11.1958

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Zifčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 167, Názov obce: Rybany, PSČ: 956 36 , Dátum narodenia: 22.03.1972

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1