Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005308

OBCHODNÉ MENO: TOCARD spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1875/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Ľudovíta Štúra 18, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 34 132 309

DEŇ ZÁPISU: 21.12.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb

3. - nákup a predaj nehnuteľností

4. - realitná agentúra

5. - podnikateľské poradenstvo

6. - poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát

7. - prenájom hnuteľných zariadení a strojov, a to aj formou leasingového obchodu

8. - prenájom nehnuteľností

9. - prevádzkovanie hracích automatov

10. - verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/

11. - prevádzkovanie motelov a hotelov s možnosťou stravovania

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Administratívne služby

14. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľuboš Bobocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 8, Názov obce: Topoľčany, Dátum narodenia: 30.04.1965, Deň vzniku funkcie: 21.12.1995

Meno a priezvisko: Jozef Jelínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mieru 18, Názov obce: Topoľčany, Dátum narodenia: 07.12.1956, Deň vzniku funkcie: 21.12.1995

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti navonok konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľuboš Bobocký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kollára 8, Názov obce: Topoľčany, Dátum narodenia: 30.04.1965

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Jelínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mieru 18, Názov obce: Topoľčany, Dátum narodenia: 07.12.1956

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 28.11.1995, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 5199

2. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 13.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 30.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1