Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005304

OBCHODNÉ MENO: SiA Maximo s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44486/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 18/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 51 066 815

DEŇ ZÁPISU: 22.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Administratívne služby

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Verejné obstarávanie

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vivien Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táncsics Mihály utca 51, Názov obce: Vasvár, PSČ: 9800 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 12.08.1989, Deň vzniku funkcie: 25.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vivien Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Táncsics Mihály utca 51, Názov obce: Vasvár, PSČ: 9800 , Štát: Maďarsko 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.08.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 28CbR/8/2022 začalo dňa 18.03.2022 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: SiA Maximo s.r.o., IČO: 51 066 815.

2. OS Nitra uznesením č.k. 28CbR/8/2022-13 zo dňa 26.07.2022, právoplatným dňa 27.08.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti SiA Maximo s.r.o. so sídlom: Komenského 18/5, 945 01 Komárno, IČO: 51 066 815.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1