Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005309

OBCHODNÉ MENO: TOPMEDIA Nitra, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43982/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1555/10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 51 065 878

DEŇ ZÁPISU: 25.08.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Novosedlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1555/10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 03.12.1966, Deň vzniku funkcie: 25.08.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Novosedlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 1555/10, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 03.12.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1