Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005305

OBCHODNÉ MENO: SmartStart s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40173/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusová 12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 50 148 281

DEŇ ZÁPISU: 11.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Skladovanie

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

11. Počítačové služby

12. Faktoring a forfaiting

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Administratívne služby

16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Pápay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska ulica 578/18, Názov obce: Veľký Cetín, PSČ: 951 05 , Dátum narodenia: 15.06.1988, Deň vzniku funkcie: 27.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Pápay, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska ulica 578/18, Názov obce: Veľký Cetín, PSČ: 951 05 , Dátum narodenia: 15.06.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 3. júna 2022 začaté konanie o zrušení spoločnosti SmartStart s.r.o., IČO: 50 148 281, konanie je vedené pod sp. zn. 27CbR/22/2022.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/22/2022-25 z 13. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti SmartStart s.r.o., so sídlom Rázusová 12, 949 01 Nitra, IČO: 50 148 281.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1