Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005313

OBCHODNÉ MENO: UNIVEST, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14752/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krušovská 1317, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 36 559 954

DEŇ ZÁPISU: 13.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovanie v oblasti dopravy

3. finančný a operačný leasing

4. factoring a forfaiting, vymáhanie pohľadávok

5. záložne

6. reklamné a propagačné činnosti

7. vedľajšia činnosť v doprave, špedičná činnosť

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

10. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

11. poskytovanie pôžičiek a úverov nebankovým spôsobom

12. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov

13. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

14. organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v rozsahu voľnej živnosti

15. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. výkon činnosti stavebného dozoru

18. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

19. podnikateľské poradenstvo

20. sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich osobitné povolenia

21. automatizované spracovanie údajov

22. vydávanie periodických a neperiodických publikácií

23. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

24. zhotovovanie software

25. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom

26. prenájom software, poskytovanie licencií na dobu určitú

27. poradenská činnosť v oblasti software

28. usporadúvanie kurzov, seminárov a prednášok

29. producentská činnosť v oblasti videotvorby, fotografická činnosť

30. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Vestenický, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krušovská 1922/59, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 20.01.1973, Deň vzniku funkcie: 13.05.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, pričom za spoločnosť konateľ samostatne podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoju funkciu a svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vojtech Vestenický, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krušovská 1922/59, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 20.01.1973

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1