Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005295

OBCHODNÉ MENO: P.F. Transport, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25497/N

SÍDLO:  Názov obce: Zlatná na Ostrove 694, PSČ: 946 12 

IČO: 45 266 115

DEŇ ZÁPISU: 06.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. podnikateľské poradenstvo

10. čistiace a upratovacie služby

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Forgáč, Bydlisko: Názov obce: Zlatná na Ostrove 694, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 07.08.1978, Deň vzniku funkcie: 09.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Forgáč, Bydlisko: Názov obce: Zlatná na Ostrove 694, PSČ: 946 12 , Dátum narodenia: 07.08.1978

Výška vkladu: 5 001,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 001,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1