Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005294

OBCHODNÉ MENO: Namaron s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52910/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzilaborecká 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 53 409 035

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných nech základných služieb spojených s prenájmom

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Administratívne služby

12. Vedenie účtovníctva

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Roman Orava, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzilaborecká 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 01.04.1983, Deň vzniku funkcie: 19.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za spoločnosť samostatne. Ak je vymenovaných viacero konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že podpisujúci konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Roman Orava, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medzilaborecká 21, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 01.04.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1