Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005299

OBCHODNÉ MENO: REKVIN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49178/N

SÍDLO:  Názov obce: Hronské Kosihy 274, PSČ: 935 27 

IČO: 52 622 827

DEŇ ZÁPISU: 05.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

6. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

7. Administratívne služby

8. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Torda, Bydlisko: Názov obce: Hronské Kosihy 274, PSČ: 935 27 , Dátum narodenia: 27.05.1962, Deň vzniku funkcie: 05.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Torda, Bydlisko: Názov obce: Hronské Kosihy 274, PSČ: 935 27 , Dátum narodenia: 27.05.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1