Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005292

OBCHODNÉ MENO: MIKER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46761/N

SÍDLO:  Názov obce: Svätoplukovo 665, PSČ: 951 16 

IČO: 52 003 671

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

11. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

12. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Fotografické služby

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Darina Frištyková, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 665, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 25.02.1994, Deň vzniku funkcie: 27.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Darina Frištyková, Bydlisko: Názov obce: Svätoplukovo 665, PSČ: 951 16 , Dátum narodenia: 25.02.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1