Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005296

OBCHODNÉ MENO: PJJ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20459/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 817 449

DEŇ ZÁPISU: 01.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti

4. poradenská, koordinačná a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. reklamná činnosť

6. ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Janka Prochásková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 23.06.1951, Deň vzniku funkcie: 01.10.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis podľa podpisového vzoru.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Janka Prochásková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 23.06.1951

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1