Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005293

OBCHODNÉ MENO: MISTRÁL PLUS, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1618/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 1276, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 

IČO: 34 126 627

DEŇ ZÁPISU: 30.08.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s upratovacími službami

2. skladovanie a uskladňovanie

3. služby súvisiace s rastlinnou výrobou

4. výroba kovových konštrukcií a ich častí

5. zámočníctvo

6. kovoobrábanie

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

9. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby

10. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ( realitná činnosť )

11. nákladná cestná doprava do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. manipulácia s nákladom

13. čistiace služby a baliarenská činnosť

14. veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami a zvieratami

15. vedenie účtovníctva

16. oprava pracovných strojov

17. prípravné práce pre stavby, demolácie a zemné práce

18. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Emília Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 4665/126, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 13.07.1956, Deň vzniku funkcie: 16.08.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emília Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stummerova 4665/126, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 13.07.1956

Výška vkladu: 6 660,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 660,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.03.1995 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 11.07.1995 podľa § 24, § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 4455

2. Spoločenská zmluva bola zmnená Dodatkom č. 2 zo dňa 20.05.1996. Stary spis: S.r.o. 4455

3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.6.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.6.1997. Dodatok č. 3 zo dňa 13.6.1997 k spoločenskej zmluve.

4. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 14.02.2002 a Dodatkom č. 5 zo dňa 06.06.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Farská 14 na Topoľčany, Stummerova 1276.

5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 16.8.2002 (not. záp. č. N 363/02, NZ 359/02). Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 16.8.2002 (not. záp. č. N 364/02, NZ 360/02).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1